Dannebrog, det danske flag (the Danish flag)

Velkommen hos Hassing's

Hej,
hovedformålet med dette site er at publicere mine programmer L3P og L3Lab. Men da jeg nu har et site, kan jeg ligeså godt fortælle lidt om mig selv og nogle af mine interesser.
Hvis du synes du også hører til her på www.hassings.dk, så skriv og fortæl mig det.

Quick links:

L3P icon L3P en LDRAW-til-POV converter som kan ray-trace enhver LDRAW model med en hvilken som helst klods.
L3Lab icon L3Lab en LDRAW LDR/DAT/MPD viewer.
Download fonts Fonts to X Windows fonte til MS Windows.
Download PickRGB PickRGB et Windows program til at måle RGB værdier under cursoren.
Download SmallScreen SmallScreen et Mac program til at simulere forskellige skærmopløsninger.
Gå til måne siden En rejse til månen Læs om hvordan smalfilmen "En rejse til månen" blev lavet.
Gå til areal siden areal-program Jeg begyndte at programmere for år siden, se mit første program.
Stars and Stripes   Union Jack

Welcome to Hassing's

Hi there!
The main purpose of this minimal site is to publish my L3P and L3Lab programs. But now that I have my own site, I might as well tell you a little bit about myself and some of my interests.

Quick links:

L3P icon L3P an LDRAW-to-POV converter that will render any LDRAW model using any part.
L3Lab icon L3Lab an LDRAW LDR/DAT/MPD viewer.
Download fonts Fonts two X Windows fonts for MS Windows.
Download PickRGB PickRGB a Windows program for sampling RGB values at the cursor.
Download SmallScreen SmallScreen a Mac program for simulating different screen resolutions.
Go to the moon page Journey to the Moon Read about the making of the Super 8 film "Journey to the Moon".
Go to the areal page area-program I began programming years ago, see my first program.

Please e-mail any comments to me

Last updated May 7th, 2019